Uczenie się przez całe życie Drukuj

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013.

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Z takiej formy doskonalenia językowego korzystała w roku 2013 Alicja Połczan - nauczyciel języka niemieckiego.